Бонум дашбоард

Дата анализ төслүүд

Bonum LLC

Jul 12, 2023

Бонум дашбоард хөгжүүлэлт

Борлуулалтын тайлантай болсноор удирдлагууд админ веб рүү хандах шаардлагагүйгээр өдөр тутам ашигладаг програм болох Microsoft Teams болон Power BI гар утасны апплишкейшнээс хүссэн үедээ борлуулалтын гүйцэтгэл мэдээллийг цаг хугацаа алдалгүйгээр авч чаддаг болсон.

Зөвхөн тухайн тайланд баригдахгүйгээр өөрсдийн хүссэн шалгуур, огноо, шүүлтүүрээр мэдээллийг харах боломжтой. KPI тохируулах боломжтой тул борлуулалтын шалгуур үзүүлэлтийг харьцуулах, хянах, сайжруулахад хялбар болсон.

Related posts