Robotic Process Automation Development

Бизнесийн үйл ажиллагаанд олон дахин давтагдаж
хийгддэг ажлуудыг автоматжуулах шийдэл

RPA гэж юу вэ?

RPA буюу Robotic Process Automation нь бизнесийн үйл явц дахь давтагддаг үйлдлүүд болон  аливаа дүрэмд суурилсан даалгавруудыг автоматжуулахын тулд роботуудыг ашигладаг технологи юм. RPA роботууд нь хүний ​​үйлдлийг дуурайж, компьютерийн систем, программууд болон вэб сайтуудтай яг л ​​хэрэглэгч шиг харьцаж ажилладаг.

Үр ашиг

RPA-ын үндсэн зорилго нь гараар давтагдаж хийгддэг ажлуудыг автоматжуулснаар ажилчдад илүү бүтээмжтэй байх, асуудлыг шийдвэрлэх цаг гаргах, өндөр үнэ цэнэтэй ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог.

Функцууд

RPA нь роботуудыг хөгжүүлэх, ажиллуулах, удирдах хэрэгслээр хангадаг платформ юм. Энэ нь автоматжуулах процессыг тодорхойлох, бусад программууд болон системүүдтэй холбогдон ажиллах, роботын гүйцэтгэлийг хянах, мониторинг, аналитик зэрэг функцуудыг агуулдаг.

Ашиглалт

RPA технологийг Банк, Санхүү, Хүний ​​нөөц, Харилцагчийн үйлчилгээ, Эрүүл мэнд, Харилцаа холбоо зэрэг олон салбарт хэрэглэж болно.

RPA хөгжүүлэлтийн үе шатууд

RPA (Robotic Process Automation) хөгжүүлэх үйл явц нь хэд хэдэн үе шаттай явагддаг.

1-р үе шат. Автоматжуулах шаардлагатай процессыг тодорхойлох, эрэмбэлэх

Олон давтагддаг, дүрэм журамд суурилсан, цаг хугацаа их шаардагддаг, алдаа гарах магадлалтай, бүтээмжинд чухал нөлөө үзүүлдэг процессуудад дүн шинжилгээ хийж эрэмбэлнэ.

2-р үе шат. Процесс шинжлэх болон баримтжуулах

Процессоо тодорхойлсны дараа дүн шинжилгээ хийж, баримтжуулах шаардлагатай. Үүнд процесс бүрт хамаарах оролт, гаралт, алхамууд, шийдвэр гаргах цэгүүд, системийн харилцан холболтын талаар тодорхой болгох шаардлагатай. Процессын нарийвчилсан баримт бичиг нь автоматжуулалтын ажлын урсгалыг зөв төлөвлөх, хөгжүүлэлтийг хялбар болгодог.

3-р үе шат. Робот хөгжүүлэх

Процессын алхам бүр нь систем руу өгөгдөл оруулах, баримтаас мэдээлэл хуулах, товчлуур дээр дарах,  өгөгдөл боловсруулах, бусад системтэй холбогдох зэрэг тодорхой үйлдлүүдийг дарааллын дагуу гүйцэтгэх робот хөгжүүлнэ.

4-р үе шат. Тестлэх

Автоматжуулалтын ажлын урсгал болон роботуудын үйл ажиллагааг шалгаж тестэлнэ.

5-р үе шат. Нэвтрүүлэлт ба хяналт

Роботуудыг тестэлсний дараа системийн үндсэн орчинд нэвтрүүлнэ. Автоматжуулсан процессуудын бодит цагийн гүйцэтгэлийг хянана.

Та байгууллагадаа RPA шийдэл гаргах, хөгжүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ сонирхож байна уу?

Бид танд өрсөлдөхүйц давуу талыг бий болгох шийдлийг санал болгох болно.