Business Process Management

Бизнесийн процессоо төлөвлөх, автоматжуулах, хянах, оновчтой болгох боломжийг танд олгоно

BPM гэж юу вэ?

Байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л талыг үйлчлүүлэгчийн хүсэл хэрэгцээнд нийцүүлэхэд чиглэсэн цогц менежментийн арга юм. BPM платформ нь байгууллагуудад бизнесийн үйл явцаа төлөвлөх, автоматжуулах, хянах, оновчтой болгох боломжийг олгодог.

Яагаад BPM нэвтрүүлэх шаардлагатай вэ?

Бизнесийн шудрага өрсөлдөөнд байгууллагууд харилцагчиддаа хэрэгтэй үйлчилгээг оновчтой, хурдан шуурхай үзүүлэх нь давуу талыг бий болдог. Ийм учраас өрсөлдөөнд давуу талыг бий болгохын тулд үйл ажиллагаа болон үйлчилгээнийхээ процессыг сайжруулан оновчтой болгосноор ялгарч чадах юм. Уг асуудлыг шийдэхэд тань BPM туслах бөгөөд таныбизнест үр өгөөжийг авчирна.

Camunda Platform

Таны байгууллагын бүх л процессыг удирдан зохион байгуулж, автоматжуулж, сайжруулахад тань Camunda Platform туслана.

Design and Connect

Хөгжүүлэгчидтэй хамтран өөрсдийн бизнес процессоо загварчлах, автоматжуулах боломжтой.

Automate and Monitor

Одоогийн хуучин ашигладаг систем, RPA систем, microservices-ийг нэгтгэн удирдах боломжтой.

Improve and Optimize

Процессыг тасралтгүй сайжруулж байх нь чухал. Visual тайлан болон heatmaps зураглалаас харж сайжруулалт хийх боломжтой.

Та байгууллагынхаа бизнес процесст анализ хийж, үйл ажиллагаа болон үйлчилгээгээ сайжруулахыг хүсэж байна уу?

Бид танд өрсөлдөхүйц давуу талыг бий болгох шийдлийг санал болгож байна.