Enterprise Resource Planning

Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааг удирдахад зориулагдсан програм хангамжийн нэгдсэн систем

ERP гэж юу вэ?

ERP буюу Enterprise Resource Planning систем нь байгууллагын бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааг нэгдсэн системээр үр дүнтэй удирдах зорилготой програм хангамж юм.

ERP систем нь дараах үндсэн модультай ба байгууллагууд өөрсдийн хэрэгцээнд нийцсэн модулиудыг сонгон, өөрийн бизнест тохируулан нэвтрүүлэх боломжтой.

Яагаад ERP нэвтрүүлэх
шаардлагатай вэ?

Байгууллагын дата болон бизнес процессыг ERP системд нэгтгэснээр нэгж хоорондын уялдаа холбоо сайжирч мөн ажлын урсгалыг автоматжуулснаар үр дүнд нь ихээхэн хэмжээний цаг хугацааны болон зардлын хэмнэлтийг бий болгодог.

Нэгдсэн модулиуд

Санхүү, хүний нөөц, борлуулалт, худалдан авалт гэх мэт бизнесийн үндсэн процессын модулиудыг хооронд нь холбож, мэдээллийн тасралтгүй урсгалаар хангана.

Нэгдсэн дата сан

Нэгдсэн модулиуд ашигласнаар холбогдох бүх дата нэгдсэн санд хадгалагдаж, хүссэн үедээ бодит гүйцэтгэлийн мэдээллийг системээс авч ашиглах боломжийг олгоно.

Бизнесийн процесс автоматжуулалт

Ажлын урсгалыг автоматжуулж, гар ажиллагаа болон алдаа гарах магадлалыг бууруулна.

Тайлан ба шинжилгээ

ERP систем нь тайлан гаргах, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх хэрэгслээр хангаснаар оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг олгодог.

Өргөтгөх боломж

ERP систем нь олон төрлийн програм хангамжтай интеграци хийн бизнесийн өсөлтийг хангах боломжтой.

Microsoft Dynamics 365
Business Central


Microsoft Dynamics 365 Business Central нь  жижиг, дунд бизнест /50-500 ажилтан/ зориулан Microsoft корпорацийн хөгжүүлсэн ERP шийдэл юм.

Бид танд бизнесийн процессоо автоматжуулах, оновчтой болгох, бүтээмжээ сайжруулах, өгөгдөлд тулгуурласан шийдвэр гаргахад тань туслах дэлхийн тэргүүлэгч шийдэл Microsoft Dynamics 365 Business Central-г санал болгож байна.

Business Central-н модулиуд

Бизнесүүд доорх үндсэн модулиудаас гадна өөрсдийн хэрэгцээт нэмэлт модулийг Microsoft AppSource-с сонгон өргөжүүлэх боломжтой.

Санхүүгийн удирдлага

Санхүүгийн гүйлгээ, нэхэмжлэх, дансны өглөг, авлага, төсөв зохиох, мөнгөн гүйлгээг урьдчилан таамаглах, ерөнхий дэвтрийг удирдах хэрэгслүүдээр хангадаг.

Худалдан авалтын удирдлага

Худалдан авалтын захиалг үүсгэх, хүлээн авах, нэхэмжлэх зэрэг худалдан авалтын үйл явцыг удирдахад тусалдаг. Энэ нь бизнес эрхлэгчдэд худалдан авалтаа оновчтой болгож, бэлтгэн нийлүүлэгч нартай сайн харилцаа тогтоох боломжийг олгодог.

Борлуулалт ба маркетинг

Борлуулалтыг удирдах, боломжуудыг хянах, үнийн санал, захиалга үүсгэх, нэхэмжлэх үүсгэх гэх мэт функцуудыг агуулдаг. Мөн маркетингийн кампанит ажлын менежмент, үйлчлүүлэгчдийн сегментчиллийг удирдана.

Төслийн менежмент

Бизнесүүдэд төслүүдээ төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, нөөцийг удирдах, төслийн ашигт ажиллагааг хянах боломжийг олгодог.

Үйлдвэрлэл

Хүчин чадлын төлөвлөлт, материалын хэрэгцээний төлөвлөлт (MRP), цехийн хяналт зэрэг үйлдвэрлэлийн процессыг удирдах функцээр хангадаг.

Үйлчилгээний менежмент

Үйлчилгээний гэрээ, үйлчилгээний захиалга, нөөцийн хуваарилалт, үйлчилгээний төлбөр тооцооны функцуудыг агуулдаг. Энэ нь бизнес эрхлэгчдэд үйлчилгээний хүсэлтийг хянах, гэрээг удирдах, үйлчлүүлэгчдэд цаг тухайд нь дэмжлэг үзүүлэхэд тусалдаг.

Хүний нөөц

Хүний нөөцийн модуль нь ажилтны бүртгэл хөтлөх, тэтгэмж болон чөлөөний хүсэлт зэргийг ажилтан өөртөө оруулах боломж олгодог. Энэ нь хүний нөөцийн үйл явцыг хялбарчилж, ажилтнуудын мэдээллийг төвлөрүүлэхэд тусална.

Microsoft Dynamics 365
Business Central-н давуу тал:

Өргөтгөх боломж

Таны бизнес өсч, хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэхийн хэрээр өөрт хэрэгтэй илүү олон модуль болон функцуудаас хялбархан нэмж болно.

Үр ашиг, бүтээмж

Өдөр тутмын ажлыг  хялбаршуулж, хурдасгах функц, ажлын урсгалаар хангаснаар илүү үр дүнтэй ажиллах боломжийг олгон бүтээмжийг нэмэгдүүлж, цаг хугацаа хэмнэнэ.

Интеграци

Outlook, Excel, Power BI зэрэг Microsoft-н бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдтэй саадгүй холбогдож, хэрэглэгчдэд танил орчинд ажиллах, өөр өөр програмуудын өгөгдөлд хандах боломжийг олгодог.

Мэдээллийн нууцлал

Microsoft Azure-н хүчирхэг аюулгүй байдлын дэд бүтцийг ашиглаж, мэдээллийг хамгаалахын тулд дэвшилтэт хамгаалалтын функцууд болон тогтмол шинэчлэлтүүдээр хангадаг.

Шийдвэр гаргалт

Бодит, хамгийн сүүлийн мэдээллийг цаг алдалгүй авнаар та чиг хандлагыг тодорхойлж, боломжуудыг олж илрүүлэн, асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх боломжтой болно.

Цогц үйл ажиллагаа

Олон програм хангамжийн шийдлийн хэрэгцээг арилгаж, мэдээллийн тасралтгүй урсгал, нэгж хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжинэ.

Та ERP систем сонирхож байна уу?

Бид танд дэлхийд тэргүүлэгч ERP системийн шийдлүүдийг санал болгож байна.